Przywrócić pamięć o naszych Bohaterach


Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” wraz ze Stowarzyszeniem Solidarność i Niezawisłość oraz Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych “WIR” zwracają się do mieszkańców Częstochowy w sprawie przywrócenia pamięci o naszych Bohaterach.
W czasie, gdy patriotyzm jest ośmieszany, a kwatery żołnierzy okupacyjnych wojsk sowieckich są w szczególny sposób hołubione, musimy tym bardziej pamiętać o tych, którzy oddali życie za nasze miasto i Ojczyznę.
Stan grobów żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, poległych we wrześniu 1939 roku – obrońców naszej Ojczyzny – jest opłakany. Nie dba o nie Urząd Miasta, opiekuje się nimi jedynie Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa.
Domagajmy się od władz Miasta należytego szacunku dla obrońców naszej Ojczyzny, aby miejsca ich wiecznego spoczynku zostały odnowione i otoczone stałą opieką. Ludzi dobrej woli i organizacje patriotyczno-narodowe wzywamy do wyrażenia poparcia dla niniejszego listu otwartego.
Naszym działaniom niech patronują słowa anonimowego żołnierza, który powiedział: “Plamię mundur żołnierski krwią swoją, a nie splamię honoru żołnierza polskiego, żołnierza 27 Pułku Piechoty z Częstochowy. Proszę powiedzieć żonie, że umieram za świętą sprawę i wiarę…”.

List-apel można podpisać m.in. w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12.