W intencji zmarłych członków „Solidarności”

W niedzielę 5 listopada w kościele pw. NMP Częstochowskiej o godz. 18.00 odbyła się coroczna Msza św. żałobna w intencji zmarłych członków „Solidarności” i opozycji lat 80-tych.
Mszę św. odprawił kapelan częstochowskiej „Solidarności” ks. Ryszard Umański. W nabożeństwie uczestniczyli członkowie NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim i jego zastępczynią Dorotą Kaczmarek, Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z przewodniczącą Anną Rakocz i wiceprzewodniczącą Katarzyną Grohman, poczty sztandarowe Zarządu Regionu, Stowarzyszenia WIR, Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia.
Wspomniano imiennie blisko stu zmarłych, zapalając każdemu przed ołtarzem symboliczny znicz, w tym zmarłego w ubiegłym miesiącu Cezarego Stępniaka, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia WIR.

Śmierć zabiera nam człowieka, ale nie zabiera wspomnień o Nim

Lista zmarłych działaczy opozycji antykomunistycznej, członków NSZZ „Solidarność”, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę:

Zofia Adamczyk Zbigniew Kucharski  
Urszula Bal Andrzej Kuligowski Zbigniew Siedlak
rian Badora Jan Kusiński Jerzy Sipa
Adam Banaszkiewicz Zbigniew Kwaśniewski Jan Sobala
Józef Bednarek Jan Łaszek Zbigniew Socha
Wojciech Bielobradek Włodzimierz Łukomski Teresa Staniowska
Andrzej Biernacki Kazimierz Maciński Kazimierz Stępień
Benedykt Bilnik Maria Magiera Cezary Stępniak
Zdzisław Bojarski Marian Magiera Tadeusz Strączyński
Jacek Borkowski Witold Maleszka Antonina Szubka
Mieczysław Brawata Marek Minor Barbara Szczechowska
Maria Dawidowicz Tadeusz Miśkiewicz Eugeniusz Szczęsny
Urszula Duda Józef Morawiec Jan Szelka
Henryk Dyiński Andrzej Nonas Edward Szmid
Michał Ferenc Andrzej Okularczyk Ryszard Śniegucki
Andrzej Gała Jacek Olszewski Antoni Tajer
Tadeusz Gajewski Władysław Olszewski Adam Tomala
Edward Gołdy Stefania Paciorkowska Maciej Tomaszewski
Ryszard Gruszka Krzysztof Pala Waldemar Trzepizur
Teodor Harabasz Maciej Pędziach Józef Urbanek
Danuta Izdebska Wacław Piech Janusz Więckowski
Andrzej Jankowski Zofia Piechota Romuald Worwąg
Stefan Jabłoński Stanisław Pierściński Barbara Wójcik
Ryszard Jakubiak Zbigniew Piekutowski Janusz Wójcik
Stanisław Janik Mieczysław Pisarek Antoni Zalewski
Teresa Jaśkiewicz Marek Pytel Roman Zapłata
Stanisław Juraszek Edmund Pochwat Zofia Zaremba
Mirosław Kiedrzyn ks. Bronisław Preder Edward Zarośliński
Mirosław Kluźniak Aleksander Przygodziński Barbara Ziębacz
Eugeniusz Kolasa ks. Zenon Raczyński Waldemar Ziębacz
Grzegorz Kosiński Jerzy Rozpondek Jerzy Ziora
Jan Kramarski Zbigniew Schultz Władysław Zoliński
Władysław Kuban Witold Siedlaczek Roman Zomer

Nie wymieniliśmy wszystkich, którzy służyli gorącym sercem. Ludzka pamięć jest zawodna, ale całe to Ich wielkie dobro duchowe i materialne, które nas krzepiło i pomagało wzrastać w naszym człowieczeństwie, zachowujemy we wdzięcznej pamięci.
Tak wielu z Tych, którzy wtedy zajmowali się „zuchwałym rzemiosłem poprawiania świata”, niosąc innym radość i nadzieję, odeszło już po swoją nagrodę, do lepszej rzeczywistości, do Pana, który jak wierzymy, dał Im wieniec chwały wiecznej.

ŚP. CEZARY STĘPNIAK

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Cezarego Stępniaka

Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia WIR, działacza Niezależnego Stowarzyszenia Studentów WSP w Częstochowie, internowanego w stanie wojennym, odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składa Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać, Panie!

Msza św. żałobna odbędzie w sobotę 21 października o godz. 12.00 w kościele pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie (ul. Gajowa 39/41), po której zostanie podstawiony autokar na Cmentarz Rakowski.