ŚP. JÓZEF KONKEL: Pożegnanie

Byli i obecni działacze „Solidarności”, dawni opozycjoniści oraz przedstawiciele środowisk prawicowych Rzeszowa odprowadzili w sobotę 12 sierpnia na miejsce wiecznego spoczynku śp. Józefa Konkela, działacza NSZZ „Solidarność” od 1980 r., zarówno w okresie legalnego istnienia Związku jak i w podziemiu, prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.
Józef Konkel (biogram) zmarł 9 sierpnia 2017 r. w wieku 79 lat.


Był wzorem pięknego człowieka,
dzięki takim ludziom jak On
nasz świat staje się lepszy.
Śmierć zabrała nam Józefa,
ale nie zabierze nam wspomnień o Nim.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Przyjaciołom ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego składają Przewodnicząca i Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń oraz członkowie Stowarzyszenia „WIR” w Częstochowie

Anna Rakocz


 

UdSKiOR: Informacje dla osób represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wystosował pismo do osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, które na dzień 31 sierpnia 2017 roku nie będą pobierały świadczenia pieniężnego. W piśmie przedstawiona jest procedura ubiegania się o świadczenie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.
Osoby uprawnione, które już złożyły wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na formularzu zgodnym ze stanem prawnym od 31 sierpnia 2017 r., nie muszą tego robić ponownie. Najważniejsze zmiany w ustawie: link. Zasady przyznawania świadczenia: link. Pismo Szefa UdSKiOR: link. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego: link.

Wojskowe Obozy Internowania 1982-1983

W związku z przygotowaniem przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Gdańsku wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” wystawy dotyczącej Wojskowych Obozów Internowania 1982-1983, utworzonych w Jednostkach Wojskowych*, poszukiwane są osoby, posiadające materiały, które można byłoby wykorzystać podczas wystawy: • dokumenty (wezwania do obozu) • zdjęcia obrazujące pobyt w obozie i sam obóz • „rękodzieło obozowe” (legitymacje, odznaki, plakietki, wiersze itp.).
[Read more…]