11 WRZEŚNIA: Rocznica Porozumień Katowickich

W uroczystościach w rocznicę Porozumień Katowickich z 11 września 1980 r. uczestniczyli m.in. przewodnicząca częstochowskiego Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR Anna Rakocz i przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński.
Po głównej uroczystości znalazła się okazja do sympatycznej rozmowy i wspólnego zdjęcia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Rocznica “Krwawego Poniedziałku”

4 września 2021 r. biskup senior Antoni Długosz odprawił Mszę św. w archikatedrze pw. Świętej Rodziny w intencji częstochowskich ofiar niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r.
Po Eucharystii wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej ofiary “Krwawego Poniedziałku” na placu katedralnym złożyły delegacje Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszenia WIR oraz Stowarzyszenia SiN.