Zasady przyznawania świadczenia pieniężnego w kontekście nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Świadczenie pieniężne może być przyznane wyłącznie osobie uprawnionej, to znaczy osobie posiadającej potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
[Read more…]

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 6 lipca 2017 ustawę o nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja zakłada m.in., że działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali 402,72 zł miesięcznie bezterminowo (do końca życia) oraz bez względu na dochód. W obecnym stanie prawnym świadczenie to przyznawane jest tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego (np. dochód osoby uprawnionej samotnie gospodarującej nie powinien przekraczać kwoty odpowiadającej 120 proc. najniższej emerytury).
Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Zbudujmy popiersie generała brygady Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”

Inwestorem budowy popiersia, które dopełni istniejący obelisk u zbiegu ulic św. Rocha i Wręczyckiej w Częstochowie, 100 metrów od miejsca, z którego „Warszyc” dowodził Konspiracyjnym Wojskiem Polskim i do czasu skutecznie ukrywał się przed funkcjonariuszami UB, jest Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego (Oddział Częstochowa).
Stronę organizacyjną realizuje powołany 17 stycznia br. Komitet Społeczny, którego celem jest upowszechnianie tradycji, historii, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i patriotycznej. Wśród członków Komitetu znajdują się ks. proboszcz Andrzej Sobota, przewodniczący Zarządu KWP O/Cz-wa Edmund Nowakowski, sekretarz Zarządu Głównego KWP Zenona Cyran, wiceprzewodnicząca Zarządu KWP O/Cz-wa Helena Kazimierska, autorzy projektu popiersia Maria i Andrzej Musialscy, architekt Inga Siedlecka-Papis, dr inż. Aleksander Gąsiorski, historyk Wojciech Rotarski, reprezentujący Związek Strzelecki i Korpus Kadetów Adam Dłużniak oraz wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Stanisław Kołodziejczyk, reprezentujący NSZZ „Solidarność”.
Budowę popiersia, które powstanie ze środków społecznych, można wesprzeć poprzez zakup imiennych cegiełek o wartości 50 zł. Zachęcamy do zakupu cegiełek w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12, tel. 34 360 55 70 – zastępca przewodniczącego ZR Stanisław Kołodziejczyk.