ŚP. CEZARY STĘPNIAK

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Cezarego Stępniaka

Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia WIR, działacza Niezależnego Stowarzyszenia Studentów WSP w Częstochowie, internowanego w stanie wojennym, odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składa Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych “WIR” w Częstochowie

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać, Panie!

Msza św. żałobna odbędzie w sobotę 21 października o godz. 12.00 w kościele pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie (ul. Gajowa 39/41), po której zostanie podstawiony autokar na Cmentarz Rakowski.

Tezy Konferencji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Tezy podjęte na Konferencji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej w dniu 9 września 2017 r. w Pieczyskach k/Bydgoszczy:
1. Podziękowanie Posłowi Januszowi Śniadkowi za wkład pracy nad zmianą ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.
2. Podziękowanie dla Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka za wkład pracy nad zmianą ww. ustawy.
3. Poparcie dla projektów NSZZ “Solidarność” wprowadzających wolne od pracy niedziele.
4. Poparcie dla zdecydowanych zmian w systemie sądownictwa.
5. Zdecydowane poparcie dla polityki migracyjnej Rządu w sprawie nieprzyjmowania islamskich uchodźców w ramach relokacji żądanej przez UE.
6. Wnosimy o poparcie nadania Instytutowi Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki.
7. Zapewnienie trwałości funkcjonowania IPN poprzez zapis konstytucyjny.
8. Zmiana ustawy o IPN w zakresie wprowadzenia nowej struktury – oddział w każdym województwie.
9. Poparcie dla Rządu w sprawie reparacji wojennych od Niemiec i Rosji.