Realizowane projekty


Projekt pn. U źródeł wolności – Częstochowska Akademia „Solidarności” został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 . Edycja 2022.
Kwota dofinansowania: 50.000 zł (całkowita wartość projektu 60.500 zł).
Cel projektu:
Zwiększenie uczestnictwa osób starszych z terenu Częstochowy we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez udział w spotkaniach i wycieczkach w okresie realizacji projektu.
W projekcie zaplanowano realizację następujących działań:
Działanie 1. Częstochowska Akademia Seniora „Solidarności” realizowane w okresie od 1.05.2022 do 31.12.2022.
Działanie 2. Seria wycieczek „Do źródeł wolności” realizowane w okresie od 1.05.2022 do 31.12.2022.
Działanie 3. Promocja projektu realizowane w okresie od 1.05.2022 do 31.12.2022.
Działanie 4. Zarządzanie projektem realizowane w okresie od 1.05.2022 do 31.12.2022.