Klauzula RODO


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z siedzibą przy ul. Łódzkiej 8/12, 42-202 Warszawa (dalej „Stowarzyszenie”);
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celach realizacji działań statutowych Stowarzyszenia oraz przekazywania informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia;
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
4. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celach, o których mowa w pkt. 2, będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO;
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przekazywania informacji w celach o których mowa w pkt. 2;
8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: rakania@poczta.onet.pl.