19 GRUDNIA: Spotkanie wigilijne w Regionie


img_421319 grudnia około stu czterdziestu związkowców spotkało się na corocznym spotkaniu opłatkowym w siedzibie Regionu. Specjalnymi gośćmi byli przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda i przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Anna Kaurzel.
Uroczystość poprowadzili Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu Regionu i Dorota Kaczmarek, zastępca przewodniczącego. Modlitwom i odśpiewaniu kolędy przewodniczył kapelan “Solidarności” i Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR ks. Ryszard Umański. Znakomite przedstawienie jasełkowe przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Józefa na Rakowie, pod kierownictwem Marioli Janik, opiekunki szkolnego koła teatralnego.
Piotr Duda wręczył najwyższe związkowe odznaczenia Zasłużony dla NSZZ “Solidarność” sześciorgu częstochowianom, w większości członkom Stowarzyszenia WIR: Wiesławowi Czarneckiemu, Halinie Grzybowskiej, Katarzynie Grohman, Aleksandrowi Przygodzińskiemu, Annie Rakocz i ks. Ryszardowi Umańskiemu. Wyróżnienia te przyznali delegaci na niedawny XXVII Krajowy Zjazd Delegatów, obradujący w Bielsku-Białej. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Biogramy tych ważnych dla historii i dnia dzisiejszego Związku w regionie częstochowskim osób publikuje “Gazeta Solidarności”, począwszy od numeru 5(342) z grudnia br.