10 MAJA: Pielgrzymka Represjonowanych


img_5690W sobotę 9 maja na swój doroczny zjazd przybyli do Częstochowy delegaci Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, której przewodniczy Anna Rakocz. Obrady odbyły się w siedzibie Regionu NSZZ „Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12.
10 maja w południe represjonowani modlili się natomiast na Jasnej Górze. Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił ks. Ryszard Umański. Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego odbyła się po raz osiemnasty.