Stanowisko w sprawie Pomnika Katyńskiego

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym na swoim Walnym Zgromadzeniu w Częstochowie przyjęła stanowisko w sprawie Pomnika Katyńskiego w Jersey City, które przesłała do prezydenta USA Donalda Trumpa oraz burmistrza Jersey City Stevena Fulopa (poniżej).

Zebranie Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych

12 maja 2018 r. w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych, na której czele stoi częstochowianka Anna Rakocz.
W niedzielę natomiast miała miejsce tradycyjna, już dwudziesta pierwsza, Pielgrzymka Represjonowanych na Jasną Górę.