Czterdziestolecie Regionu Częstochowskiego

W 40. rocznicę zawiązania Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” władze Stowarzyszenia WIR oraz Regionu uhonorowały szczególnie zasłużonych w początkach częstochowskiej “Solidarności”.
Pamiątkowe dyplomy oraz medale przygotowano dla pięćdziesięciorga działaczy (lista wyróżnionych poniżej). Gratulacje składali Anna Rakocz i Katarzyna Grohman ze Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR oraz przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński. Szczególne oklaski otrzymał Wiesław Czarnecki (na zdjęciu powyżej), jedyny uczestnik spotkania założycielskiego Regionu na ul. Dąbrowskiego, który mógł być obecny na uroczystości. Wspomniano również zmarłych w ostatnim czasie śp. Kolegów i Koleżanki.
Stosowaną odsłonę artystyczną – od nieśmiertelnych “Murów” do “Barki”, a także tematu z “Czterdziestolatka” – zapewnił duet Magda Reterska-Rygał (wokalista, córka Anny Rakocz) oraz Maciek Maślikowski (gitarzysta i wokalista kultowego zespołu Shamboo). Pamiątkowymi medalami – w uznaniu dobrej współpracy – Stowarzyszenie WIR uhonorowało również przewodniczącego ZR Jacka Strączyński wraz z zastępcami: Dorotą Kaczmarek i Stanisławem Kołodziejczykiem, kierownika biura Regionu Jarosława Bernata oraz redaktora strony internetowej Regionu i Stowarzyszenia WIR.
[Read more…]