15 STYCZNIA: Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności