Spotkanie kombatantów i osób represjonowanych


Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych Anna Rakocz 12 stycznia 2023 r. uczestniczyła w spotkanie noworocznym przedstawicieli środowisk kombatanckich i osób represjonowanych z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem.