Uroczystości 40-lecia “Solidarności”

W 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych między strajkującymi stoczniowcami a komunistycznymi władzami PRL, co umożliwiło powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i “Solidarności”.
Eucharystii z udziałem m.in. członków Stowarzyszenia WIR z przewodniczącą Zarządu Anną Rakocz i wiceprzewodniczącą Katarzyną Grohman przewodniczył ks. kapelan Ryszard Umański. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą “Solidarności” w Kaplicy oraz pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki w al. Sienkiewicza, inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Wyższe świadczenia dla działaczy opozycji

11 sierpnia 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy zakładającej podwyższenie rent i emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej do kwoty 2400 zł brutto. “Projekt przyjęty przez Radę Ministrów to przejaw solidarności i sprawiedliwości społecznej. Zależy nam, by przepisy weszły w życie jak najszybciej, najlepiej tuż po rocznicy wydarzeń sierpniowych 1980 roku” – powiedziała po posiedzeniu rządu Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Jak poinformował resort pracy, działacze opozycji antykomunistycznej, którzy otrzymują renty i emerytury niższe niż 2400 zł brutto, dostaną dodatek wyrównawczy. Zostanie on przyznany na wniosek osoby uprawnionej i będzie wypłacany razem ze świadczeniem. Rządowy projekt zakłada także m.in. ulgi w środkach transportu publicznego – 50 proc. w komunikacji miejskiej i 51 proc. w komunikacji krajowej. Obecnie status działacza opozycji antykomunistycznej posiada 12,7 tys. osób. Prawo do świadczeń emerytalnych uzyskało ok. 9,4 tys. z nich, z czego świadczenie niższe niż 2400 zł brutto otrzymuje ok. 5,5 tys. osób.
www.solidarnosckatowice.pl