ŚP. JÓZEF KONKEL: Pożegnanie

Byli i obecni działacze “Solidarności”, dawni opozycjoniści oraz przedstawiciele środowisk prawicowych Rzeszowa odprowadzili w sobotę 12 sierpnia na miejsce wiecznego spoczynku śp. Józefa Konkela, działacza NSZZ “Solidarność” od 1980 r., zarówno w okresie legalnego istnienia Związku jak i w podziemiu, prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.
Józef Konkel (biogram) zmarł 9 sierpnia 2017 r. w wieku 79 lat.


Był wzorem pięknego człowieka,
dzięki takim ludziom jak On
nasz świat staje się lepszy.
Śmierć zabrała nam Józefa,
ale nie zabierze nam wspomnień o Nim.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Przyjaciołom ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego składają Przewodnicząca i Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń oraz członkowie Stowarzyszenia “WIR” w Częstochowie

Anna Rakocz


 

UdSKiOR: Informacje dla osób represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wystosował pismo do osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, które na dzień 31 sierpnia 2017 roku nie będą pobierały świadczenia pieniężnego. W piśmie przedstawiona jest procedura ubiegania się o świadczenie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.
Osoby uprawnione, które już złożyły wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na formularzu zgodnym ze stanem prawnym od 31 sierpnia 2017 r., nie muszą tego robić ponownie. Najważniejsze zmiany w ustawie: link. Zasady przyznawania świadczenia: link. Pismo Szefa UdSKiOR: link. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego: link.