Zebranie Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych


12 maja 2018 r. w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” odbyło się Walne Zebranie Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych, na której czele stoi częstochowianka Anna Rakocz.
W niedzielę natomiast miała miejsce tradycyjna, już dwudziesta pierwsza, Pielgrzymka Represjonowanych na Jasną Górę.