11 LISTOPADA: Narodowe Święto Niepodległości w Częstochowie


Częstochowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą św., odprawioną przez bp Antoniego Długosza w częstochowskiej katedrze.
Później uczestnicy uroczystości przeszli Al. NMP, po drodze składając wiązanki kwiatów pod pomnikami Jana Pawła II, marszałka Józefa Piłsudskiego, patrona “Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki, tablicą poświęconą Stanisławowi Sojczyńskiemu “Warszycowi” oraz Grobem Nieznanego Żołnierza.
W uroczystościach wzięli udział m.in. wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z posłem Szymonem Giżyńskim na czele, członkowie Prezydium Zarządu Regionu – przewodniczący Jacek Strączyński, Dorota Kaczmarek i Stanisław Kołodziejczyk – zastępcy przewodniczącego, członkowie NSZZ “Solidarność”, członkowie Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z przewodniczącą Anną Rakocz oraz Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość, poczty sztandarowe Związku i stowarzyszenia WIR. Częstochowski Marsz Niepodległości odbył się przy akompaniamencie orkiestry dętej z Mykanowa i z udziałem reprezentacji jednostki komandosów z Lublińca.