W intencji zmarłych członków “Solidarności”


W niedzielę 5 listopada w kościele pw. NMP Częstochowskiej o godz. 18.00 odbyła się coroczna Msza św. żałobna w intencji zmarłych członków “Solidarności” i opozycji lat 80-tych.
Mszę św. odprawił kapelan częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszard Umański. W nabożeństwie uczestniczyli członkowie NSZZ “Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim i jego zastępczynią Dorotą Kaczmarek, Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z przewodniczącą Anną Rakocz i wiceprzewodniczącą Katarzyną Grohman, poczty sztandarowe Zarządu Regionu, Stowarzyszenia WIR, Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia.
Wspomniano imiennie blisko stu zmarłych, zapalając każdemu przed ołtarzem symboliczny znicz, w tym zmarłego w ubiegłym miesiącu Cezarego Stępniaka, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia WIR.