ŚP. JÓZEF KONKEL: Pożegnanie

Byli i obecni działacze “Solidarności”, dawni opozycjoniści oraz przedstawiciele środowisk prawicowych Rzeszowa odprowadzili w sobotę 12 sierpnia na miejsce wiecznego spoczynku śp. Józefa Konkela, działacza NSZZ “Solidarność” od 1980 r., zarówno w okresie legalnego istnienia Związku jak i w podziemiu, prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.
Józef Konkel (biogram) zmarł 9 sierpnia 2017 r. w wieku 79 lat.


Był wzorem pięknego człowieka,
dzięki takim ludziom jak On
nasz świat staje się lepszy.
Śmierć zabrała nam Józefa,
ale nie zabierze nam wspomnień o Nim.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Przyjaciołom ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego składają Przewodnicząca i Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń oraz członkowie Stowarzyszenia “WIR” w Częstochowie

Anna Rakocz