Tezy Konferencji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Tezy podjęte na Konferencji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej w dniu 9 września 2017 r. w Pieczyskach k/Bydgoszczy:
1. Podziękowanie Posłowi Januszowi Śniadkowi za wkład pracy nad zmianą ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.
2. Podziękowanie dla Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka za wkład pracy nad zmianą ww. ustawy.
3. Poparcie dla projektów NSZZ “Solidarność” wprowadzających wolne od pracy niedziele.
4. Poparcie dla zdecydowanych zmian w systemie sądownictwa.
5. Zdecydowane poparcie dla polityki migracyjnej Rządu w sprawie nieprzyjmowania islamskich uchodźców w ramach relokacji żądanej przez UE.
6. Wnosimy o poparcie nadania Instytutowi Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki.
7. Zapewnienie trwałości funkcjonowania IPN poprzez zapis konstytucyjny.
8. Zmiana ustawy o IPN w zakresie wprowadzenia nowej struktury – oddział w każdym województwie.
9. Poparcie dla Rządu w sprawie reparacji wojennych od Niemiec i Rosji.