Rocznica powstania naszego Regionu


W 43. rocznicę powstania Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” Prezydium Zarządu Regionu – przewodniczący ZR Jacek Strączyński wraz z zastępcami Dorotą Kaczmarek i Stanisławem Kołodziejczykiem oraz przewodniczącą Stowarzyszenia WIR Anną Rakocz – złożyło wiązankę kwiatów przed tablicą przy ul. Dąbrowskiego, upamiętniającą wspomniane wydarzenie.

[Czytaj więcej…]