Wojewódzka Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Wojewoda Śląski Jerzy Wieczorkiewicz powołał z Regionu Częstochowskiego Annę Rakocz w skład – obok m.in. Andrzeja Rozpłochowskiego – Wojewódzkiej Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Serdecznie gratulujemy!