W intencji zmarłych członków Solidarności i WIR


W niedzielę 6 listopada 2023 r. w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha na Tysiącleciu odbyła się z inicjatywy Stowarzyszenia WIR coroczna Msza św. zaduszkowa w intencji zmarłych członków “Solidarności” oraz WIR.

Mszę św. odprawił proboszcz parafii i kapelan częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszard Umański. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. członkowie NSZZ “Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim i jego zastępczynią Dorotą Kaczmarek oraz Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z przewodniczącą Anną Rakocz.
Na początku nabożeństwa wspomniano imiennie ponad stu zmarłych [LINK >>>], każdemu zapalając symboliczny znicz. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!
Zdjęcia dzięki uprzejmości red. Urszuli Giżyńskiej (Gazeta Częstochowska)