Ostatnie pożegnanie Agaty Grzybowskiej


Halina Grzybowska (używała imienia Agata), ur. 17 X 1941 w Kłobucku. Ukończyła Liceum Kulturalno-Oświatowe w Gliwicach (1959).
1966-1975 kierownik Klubu Studnia w Częstochowie, instruktorka teatralnych zespołów dziecięcych i młodzieżowych w Wojewódzkim Domu Kultury, 1975-1980 w Domu Kultury Wigolen.
Od IX 1980 w “S”; w XI 1980 uczestniczka protestu w klubie Ikar w Częstochowie. W 1981 pracownik RKZ, następnie ZR tamże, współredaktor “Biuletynu Solidarność Regionu Częstochowa”, lektorka audycji informacyjnych nadawanych przez megafony ZR, organizatorka imprez kulturalnych, m.in. Wieczoru Poezji na Jasnej Górze. Od 1981 w KIK w Częstochowie.
13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Lublińcu i Darłówku, zwolniona 2 VII 1982 ze względu na stan zdrowia. 1982-1988 współpracowniczka Komitetu Helsińskiego. 1984-1989 aktywna uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie, od 1985 organizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz ok. 150 niezależnych imprez kulturalnych w kościołach Częstochowy, m.in. w 1983 premiery monodramu Anny Kamieńskiej Tryptyk Maryjny w wykonaniu Haliny Mikołajskiej na Jasnej Górze. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. Od 1984 współpracowniczka podziemnego pisma “CDN”, od 1986 “Impulsu”. Organizatorka zbiórek pieniędzy na pomoc dla osób represjonowanych.
1989 członek Konsulty Wydziału Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy kościele św. Wojciecha, Regionalnego KO. 1989-1990 członek prezydium Częstochowskiego KO, obserwator z ramienia CzKO w komisji wychowania, oświaty i kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej. W 1991 redaktor naczelna katolickiego Radia Fiat, współpracowniczka Biura Kościelnego Komitetu VI Światowego Dnia Młodzieży. Od 1994 kurator Sądu Rejonowego w Częstochowie. 1995-2000 kierownik Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym. Od 1995 prowadzi Stowarzyszenie Szansa pomagające rodzinom patologicznym.
Autorka rozdziału Artyści w murach Kościoła książki M. Mikołajczyka Władza ludowa a diecezja częstochowska (Częstochowa 2000). W 1991 laureatka nagrody wojewody częstochowskiego dla twórców kultury. Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).
Rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Częstochowie w ramach KE krypt. Agata.
Wojciech Rotarski (Encyklopedia Solidarności)