Zmarli działacze opozycji, członkowie NSZZ “Solidarność”

Lista zmarłych działaczy opozycji, członków NSZZ “Solidarność”, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę:
Zofia Adamczyk, Urszula Bal, Marian Badora, Adam Banaszkiewicz, Józef Bednarek, Wojciech Bielobradek, Benedykt Bilnik, Zdzisław Bojarski, Jacek Borkowski, Andrzej Biernacki, Mieczysław Brawata, Maria Dawidowicz, Henryk Dyiński, Michał Ferenc, Andrzej Gała, Tadeusz Gajewski, Edward Gołdy, Ryszard Gruszka, Teodor Harabasz, Danuta Izdebska, Andrzej Jankowski, Stefan Jabłoński, Ryszard Jakubiak, Stanisław Janik, Teresa Jaśkiewicz, Stanisław Juraszek, Eugeniusz Kolasa, Grzegorz Kosiński, Władysław Kuban, Zbigniew Kucharski, Andrzej Kuligowski, Jan Kusiński, Mirosław Kiedrzyn, Mirosław Kluźniak, Jan Kramarski, Zbigniew Kwaśniewski, Jan Łaszek, Włodzimierz Łukomski, Kazimierz Maciński, Witold Maleszka, Marek Minor, Maria Magiera, Marian Magiera, Tadeusz Miśkiewicz, Józef Morawiec, Jarosław Mszyca, Andrzej Nonas, Andrzej Okularczyk, Jacek Olszewski, Władysław Olszewski, Stefania Paciorkowska, Krzysztof Pala, Maciej Pędziach, Wacław Piech, Zofia Piechota, Mieczysław Pisarek, Marek Pytel, Zbigniew Piekutowski, Stanisław Pierściński, Edmund Pochwat, ks. Bronisław Preder, Aleksander Przygodziński, ks. Zenon Raczyński, Jerzy Rozpondek, Zbigniew Schultz, Witold Siedlaczek, Zbigniew Siedlak, Jerzy Sipa, Jan Sobala, Zbigniew Socha, Jan Sowada, Teresa Staniowska, Kazimierz Stępień, Tadeusz Strączyński, Jan Szelka, Antonina Szubka, Barbara Szczechowska, Edward Szmid, Ryszard Śniegucki, Eugeniusz Szczęsny, Antoni Tajer, Adam Tomala, Waldemar Trzepizur, Józef Urbanek, Janusz Więckowski, Romuald Worwąg, Barbara Wójcik, Janusz Wójcik, Antoni Zalewski, Roman Zapłata, Edward Zarośliński, Barbara Ziębacz, Waldemar Ziębacz, Władysław Zoliński, Roman Zomer.
Tylko w tym roku zmarli: Henryk Dyiński, Józef Morawiec, Aleksander Przygodziński, Jan Szelka.
Tak wielu z tych, którzy wtedy zajmowali się “zuchwałym rzemiosłem poprawiania świata”, niosąc innym radość i nadzieję, odeszło już po swoją nagrodę, do lepszej rzeczywistości, do Pana, który – jak wierzymy – dał Im wieniec chwały wiecznej. Nie da się wymienić wszystkich, którzy służyli gorącym sercem, bowiem ludzka pamięć jest zawodna, ale całe Ich wielkie dobro duchowe i materialne, które nas krzepiło i pomagało wzrastać w naszym człowieczeństwie, zachowujemy we wdzięcznej pamięci.
Śmierć zabiera nam człowieka, ale nie zabiera wspomnień o Nim.