KondolencjeKoleżance Katarzynie Grohman

Wieloletniej działaczce legalnej i podziemnej “Solidarności” oraz Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR
wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci śp. Męża Jacka

składają
Członkowie Stowarzyszenia WIR

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać, Panie!


Msza św. pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła (przy pl. Biegańskiego) w poniedziałek 25 maja o godz. 13.00, pogrzeb na cmentarzu na Rakowie (autobus będzie podstawiony pod kościołem).

10 MAJA: Pielgrzymka Represjonowanych


img_5690W sobotę 9 maja na swój doroczny zjazd przybyli do Częstochowy delegaci Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, której przewodniczy Anna Rakocz. Obrady odbyły się w siedzibie Regionu NSZZ „Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12.
10 maja w południe represjonowani modlili się natomiast na Jasnej Górze. Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił ks. Ryszard Umański. Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego odbyła się po raz osiemnasty.