25. lat Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR w Częstochowie


7 maja 2016 roku Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych “WIR” w Częstochowie obchodziło 25. rocznicę powstania.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. ksiądz kapelan Ryszard Umański, poseł PiS Szymon Giżyński, były prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Jacek Strączyński i wiceprzewodnicząca Dorota Kaczmarek. Z okazji ćwierćwiecza Stowarzyszenia najbardziej czynni członkowie otrzymali pamiątkowe albumy.
Obecnie w skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą: przewodnicząca – Anna Rakocz, zastępcy przewodniczącego – Cezary Stępniak i Wacława (Katarzyna) Grohman, skarbnik Anna Kucharska i sekretarz Czesław Kamiński. Komisja Rewizyjna: przewodnicząca – Ewa Miedzińska, Jadwiga Łopacińska i Henryk Wieczorek. Sąd Koleżeński: przewodniczący – Tadeusz Soluch, Bożenna Ostrowska i Stefania Makochoń.

25. lat Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR w Częstochowie


W styczniu 1991 r. zawiązała się grupa inicjatywna – Teresa Lichańska-Korago, Teresa Staniowska, Jarosław Mszyca, Marek Minor, Bogumił Gospodarek, Marek Pytel – która postanowiła zintegrować środowisko byłych więzionych, internowanych i represjonowanych w stanie wojennym.
Po ogłoszeniu w lokalnej prasie, do Domu Rzemiosła, gdzie odbywało się pierwsze spotkanie, przybyło kilkudziesięciu działaczy. Dla wielu z nich było to pierwsze spotkanie po latach. Owocem spotkań i dyskusji stało się powstanie Stowarzyszenia, którego zadaniem było zjednoczenie działaczy opozycji antykomunistycznej i reprezentowanie ich w walce o ich interesy.
17 lutego 1991 r. powstał komitet założycielski Stowarzyszenia, w skład którego weszli: Teresa Lichańska-Korago, Aleksandra Gołębiowska, Anna Rakocz, Katarzyna Grohman, Marian Magiera, Jorgos Konstantinidis, Wiesław Czarnecki, Stanisław Janik, Edmund Pochwat. Po rejestracji w Sądzie Wojewódzkim wybrane zostały władze Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych. Zarząd utworzyli: przewodniczący Marian Magiera, wiceprzewodniczący Bogumił Gospodarek, sekretarz Teresa Lichańska-Korago, członek ds. ekonomiczno-finansowych Anna Rakocz, członek Jorgos Konstantinidis. Powołano też Komisję Rewizyjną, której przewodniczącą została Katarzyna Grohman, a członkami: Sylwester Bagiński i Ryszard Jakubiak. Powołano również Sąd Koleżeński, Komisję Socjalną, Komisję Historyczną oraz Radę Gospodarczą. [Czytaj więcej…]