Zbudujmy popiersie generała brygady Stanisława Sojczyńskiego “Warszyca”

Inwestorem budowy popiersia, które dopełni istniejący obelisk u zbiegu ulic św. Rocha i Wręczyckiej w Częstochowie, 100 metrów od miejsca, z którego “Warszyc” dowodził Konspiracyjnym Wojskiem Polskim i do czasu skutecznie ukrywał się przed funkcjonariuszami UB, jest Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego (Oddział Częstochowa).
Stronę organizacyjną realizuje powołany 17 stycznia br. Komitet Społeczny, którego celem jest upowszechnianie tradycji, historii, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i patriotycznej. Wśród członków Komitetu znajdują się ks. proboszcz Andrzej Sobota, przewodniczący Zarządu KWP O/Cz-wa Edmund Nowakowski, sekretarz Zarządu Głównego KWP Zenona Cyran, wiceprzewodnicząca Zarządu KWP O/Cz-wa Helena Kazimierska, autorzy projektu popiersia Maria i Andrzej Musialscy, architekt Inga Siedlecka-Papis, dr inż. Aleksander Gąsiorski, historyk Wojciech Rotarski, reprezentujący Związek Strzelecki i Korpus Kadetów Adam Dłużniak oraz wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Stanisław Kołodziejczyk, reprezentujący NSZZ “Solidarność”.
Budowę popiersia, które powstanie ze środków społecznych, można wesprzeć poprzez zakup imiennych cegiełek o wartości 50 zł. Zachęcamy do zakupu cegiełek w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” przy ul. Łódzkiej 8/12, tel. 34 360 55 70 – zastępca przewodniczącego ZR Stanisław Kołodziejczyk.