XXV Pielgrzymka Represjonowanych na Jasną Górę


XXV Pielgrzymka Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym na Jasną Górę, organizowana corocznie przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Represjonowanych, odbyła się tradycyjnie w drugą niedzielę maja, 8 maja 2022 r.

Gościem tegorocznej Pielgrzymki był szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który nawiązał do rocznicy zakończenia II wojny światowej, podkreślając, że represjonowani walczyli z drugim, czerwonym okupantem. Przed Mszą św. złożono kwiaty pod pomnikiem błogosławionego Prymasa Tysiąclecia, który pozostaje znakiem siły i niezłomności. W przeddzień Pielgrzymki represjonowani wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.