Spotkanie opłatkowe


29 grudnia w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” na dorocznym spotkaniu opłatkowym spotkali się członkowie Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR.
Świątecznych gości, w tym kapelana “Solidarności” ks. Ryszarda Umańskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu Jacka Strączyńskiego i jego zastępcę Stanisława Kołodziejczyka, przywitała przewodnicząca Stowarzyszenia Anna Rakocz. Po wspólnej modlitwie uczestnicy uroczystości dzielili się opłatkiem.