Rocznica stanu wojennego

Uroczystości tragicznej rocznicy wprowadzenia przez komunistyczne władze stanu wojennego rozpoczęła jak co roku Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.
Eucharystię koncelebrował kapelan “Solidarności” ks. Ryszard Umański. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod figurę Matki Boskiej, gdzie zebranych przywitał przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego Jacek Strączyński. Przewodniczący wyraził nadzieję, że przyszłym roku – po zniesieniu obostrzeń epidemiologicznych – spotkamy się w zwykłym, dużym gronie.
Pod pomnikiem patrona “Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki pod przewodem ks. Umańskiego zmówiono “Wieczne odpoczywanie” w intencji ofiar stanu wojennego i odśpiewano pieśń “Ojczyzno ma”. Jak co roku ułożono krzyż ze zniczy sięgający od figury Matki Boskiej do samego pomnika ks. Jerzego.
W uroczystościach, które miały miejsce 13 grudnia 2020 r., wzięli udział członkowie i sympatycy “Solidarności”, członkowie Prezydium Zarządu Regionu: przewodniczący ZR Jacek Strączyński i jego zastępcy – Dorota Kaczmarek i Stanisław Kołodziejczyk, przedstawiciele Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z Anną Rakocz i Katarzyną Grohman na czele, Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość z Krzysztofem Garusem oraz Prawa i Sprawiedliwości z Krzysztofem Janusem. Poczty sztandarowe wystawili: Region Częstochowski, Regionalne Sekcje Emerytów i Rencistów oraz Ochrony Zdrowia i Stowarzyszenie WIR.