Represjonowani jak co roku na Jasnej Górze

W niedzielę 9 maja 2021 r. w Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu wzięli udział przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych Anna Rakocz oraz delegacja i poczet sztandarowy częstochowskiego Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z wiceprzewodniczącą Katarzyną Grohman.
Od 24 lat represjonowani pielgrzymują na Jasną Górę dziękując za wolność Ojczyzny i modląc się w intencji internowanych i prześladowanych działaczy opozycyjnych mieszkających w Polsce i zagranicą. Mszę św. odprawił ks. kapelan Ryszard Umański. Więcej zdjęć na stronie internetowej Biura Prasowego Jasnej Góry: LINK.