Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Region Częstochowski NSZZ “Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim i kapelanem ks. Ryszardem Umańskim tradycyjnie patronował częstochowskim obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Wzięli w nich udział także członkowie Stowarzyszenia WIR z prezes Anną Rakocz oraz wiceprezes Katarzyną Grohman oraz sztandarem Stowarzyszenia z Czesławem Kamińskim jako chorążym.