List Śląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

W tym niezwykle ważnym czasie zbliżających się wyborów, czasie decyzji o przyszłości Polski, my działacze opozycji antykomunistycznej zwracamy się z apelem o głęboką refleksję nad sytuacją, w której może się znaleźć nasza Ojczyzna.
Przed kilkudziesięcioma laty podjęliśmy ryzyko walki o wolną i demokratyczną Polskę. W wyborach 1989 odrzuciliśmy komunizm. Dzisiaj stoimy przed kolejną niezwykle ważną decyzją. Będziemy wybierać pomiędzy Polską liberalno-lewicową, a Polską wyrastającą z chrześcijańskich wartości, zbudowaną na dorobku wielu pokoleń i ofierze naszych ojców, pomiędzy Europą państw narodowych a Europą regionów z utratą własnej tożsamości. To my wyborcy zadecydujemy, jakiej Polski chcemy i to my wyborcy poniesiemy konsekwencje swojego wyboru.
O ponowny wybór ubiega się Prezydent Andrzej Duda, doktor nauk prawnych, który w minionej kadencji zrealizował najważniejsze wyborcze obietnice: obniżenie wieku emerytalnego i 500+. Udowodnił, że jest wiarygodny.
Prezydentura Andrzeja Dudy to konsekwentnie prowadzona polityka prorodzinna i senioralna oraz rozwój zaniedbywanych przez poprzedników części Polski. To przywrócenie połączeń komunikacyjnych i ambitna wizja rozwoju nowoczesnej Polski, to także rozwój nakładów na służbę zdrowia oraz konkretne inicjatywy w kierunku poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego.
Dzięki polityce prezydenta Dudy jesteśmy dzisiaj wiarygodnym członkiem NATO i mocnym partnerem USA w Europie. Polska jest liczącym się państwem środkowej Europy w ramach Trójmorza i Grupy Wyszehradzkiej. Rośnie nasza niezależność energetyczna i siła militarna. Rośnie nasza duma i bezpieczeństwo.
Dlatego uważamy, że Prezydent Andrzej Duda jest jedynym kandydatem, który w tym trudnym okresie może podołać wielkim wyzwaniom. Tylko Prezydent Andrzej Duda gwarantuje dobrą współpracę z rządem, nieodzowną dla realizacji wielkich zadań, w obliczu których stoi Rzeczpospolita. Jego wybór pozwoli uniknąć jeszcze większej sytuacji konfliktowej.
W imieniu Rady Przewodniczący Andrzej Rozpłochowski oraz jej członkowie: Grzegorz Opala, Eugeniusz Karasiński, Anna Rakocz, Przemysław Miśkiewicz, Andrzej Sikora, Alojzy Pietrzyk, Zbyszek Klich, Sławomir Czyż.
Katowice, 8 lipca 2020 r.