Czterdziestolecie Regionu Częstochowskiego

W 40. rocznicę powstania Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” delegacja ZR oraz Stowarzyszenia WIR złożyła wiązankę kwiatów przed tablicą przy ul. Dąbrowskiego upamiętniającą to wydarzenie.
W wieczornej Mszy św. 28 września 2020 r. w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wzięli udział m.in. członkowie Prezydium Zarządu Regionu – przewodniczący Jacek Strączyński wraz z zastępcami: Dorotą Kaczmarek i Stanisławem Kołodziejczykiem, poczty sztandarowe Regionu Częstochowskiego, Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia, Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR. Mszę św. odprawił kapelan Regionu ks. Ryszard Umański, właśnie żegnający się z parafianami – już wkrótce będzie proboszczem pobliskiej parafii pw. św. Wojciecha. “Dziś dziękujemy Bogu za tamte dni, za tamtych ludzi i za dzisiejszą Solidarność. Dziękujemy za ludzi Solidarności zarówno żyjących, jak i zmarłych. W duchu wdzięczności za to, że byli ludzie, którzy się nie bali i bardzo kochali Człowieka i Ojczyznę” – powiedział ks. kapelan w homilii.
40 lat temu, 28 września 1980 r., w prywatnym mieszkaniu przy ul. Dąbrowskiego 15 przedstawiciele komitetów założycielskich NSZZ “Solidarność” w częstochowskich zakładach pracy powołali do życia Regionalny Komitet Założycielski, pełniący rolę tymczasowego Zarządu Regionu. Na czele RKZ stanął śp. Zdzisław Bojarski z MPK.