Czterdziestolecie Regionu Częstochowskiego

W 40. rocznicę zawiązania Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” władze Stowarzyszenia WIR oraz Regionu uhonorowały szczególnie zasłużonych w początkach częstochowskiej “Solidarności”.
Pamiątkowe dyplomy oraz medale przygotowano dla pięćdziesięciorga działaczy (lista wyróżnionych poniżej). Gratulacje składali Anna Rakocz i Katarzyna Grohman ze Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR oraz przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński. Szczególne oklaski otrzymał Wiesław Czarnecki, jedyny uczestnik spotkania założycielskiego Regionu na ul. Dąbrowskiego, który mógł być obecny na uroczystości. Wspomniano również zmarłych w ostatnim czasie śp. Kolegów i Koleżanki.
Stosowaną odsłonę artystyczną – od nieśmiertelnych “Murów” do “Barki”, a także tematu z “Czterdziestolatka” – zapewnił duet Magda Reterska-Rygał (wokalista, córka Anny Rakocz) oraz Maciek Maślikowski (gitarzysta i wokalista kultowego zespołu Shamboo). Pamiątkowymi medalami – w uznaniu dobrej współpracy – Stowarzyszenie WIR uhonorowało również przewodniczącego ZR Jacka Strączyński wraz z zastępcami: Dorotą Kaczmarek i Stanisławem Kołodziejczykiem, kierownika biura Regionu Jarosława Bernata oraz redaktora strony internetowej Regionu i Stowarzyszenia WIR.
Pamiątkowe dyplomy oraz medale wręczono (lub – w przypadku nieobecności wyróżnionego – zostaną wręczone przy najbliższej okazji): Annie Bagińskiej, Danucie Bilnik, Katarzynie Grohman, Ewie Kiślak, Oldze Kramarskiej, Annie Kucharskiej, Teresie Lichańskiej-Korago, Jadwidze Łopacińskiej, Agacie Ostaszewskiej, Barbarze Ostrowskiej, Iwonie Pasternak, Annie Pietras, Annie Rakocz, Małgorzacie Tomżyńskiej, Annie Woźnickiej oraz Zbigniewowi Bonarskiemu, Andrzejowi Bożkowi, Stefanowi Chądzyńskiemu, Stanisławowi Cichoniowi, Wiesławowi Czarneckiemu, Stanisławowi Dziwińskiemu, Krzysztofowi Garusowi, Ireneuszowi Janikowi, Czesławowi Kamińskiemu, Janowi Kaufowi, Pawłowi Kielanowi, Zbigniewowi Kokotowi, Januszowi Konieczce, Jorgosowi Konstantinidisowi, Witoldowi Koronie, Marianowi Kowalikowi, Krzysztofowi Królikowskiemu, Tadeuszowi Kuli, Zbigniewowi Kuśmierskiemu, Stanisławowi Lisowskiemu, Zbigniewowi Muchowiczowi, Józefowi Muskale, Edmundowi Nowakowskiemu, Józefowi Palce, Emilowi Prysakowi, Maciejowi Remiszewskiemu, Waldemarowi Soborakowi, Tadeuszowi Soluchowi, Witoldowi Strąkowi, ks. Ryszardowi Umańskiemu, Henrykowi Wieczorkowi, Janowi Witkowskiemu, Tadeuszowi Wronie, Tomaszowi Zatońskiemu i Jerzemu Zimnemu.