CZĘSTOCHOWA/WARSZAWA: Pielgrzymka do grobu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

ks-jerzy-popieluszko-2016-10-19Kapelan częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszard Umański oraz przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński zapraszają na Mszę św. w rocznicę męczeńskiej śmierci patrona “Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki, która odbędzie się w dniu 23 października (niedziela) o godz. 10.30 w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej przy ul. Michałowskiego 28A.
Region Częstochowski NSZZ “Solidarność” tradycyjnie w dniu 19 października (środa) organizuje wyjazd na grób Księdza Jerzego na warszawskim Żoliborzu. Koszt wyjazdu: 30 zł (cena przejazdu, zaprowiantowanie we własnym zakresie). Zapisy w sekretariacie biura Regionu przy ul. Łódzkiej 8/12, tel. 34 360 55 70.
[Aktualizacja]: Zbiórka przy pomniku Księdza Jerzego w al. Sienkiewicza o godz. 9.00, Msza św. na Żoliborzu w kościele pw. św. Stanisława Kostki o godz. 18.00, przedtem uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję zwiedzenia Cytadeli Warszawskiej.