8 MAJA: XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

Program XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym w dniu 8 maja 2016 r. (niedziela):

– Zbiórka uczestników – godz. 11.00.
– Msza św. w intencji Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
(Kaplica NMP) – godz. 12.00.
– Po Mszy św. złożenie kwiatów pod tablicą “Solidarności”.
– Spotkanie uczestników Pielgrzymki w Sali Różańcowej.
– Wystąpienia zaproszonych gości.
– Dyskusja.