7 MAJA: WZD Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym: link.