Apel o powstrzymanie przedawnienia się zbrodni komunistycznych z czasów PRL

Apel o nieprzedawnienie zbrodni komunistycznych podpisała m.in. Anna Rakocz, przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym z siedzibą w Częstochowie oraz Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Katowicach z przewodniczącym Andrzejem Rozpłochowskim.
Zgodnie z ustawą o IPN bieg terminu przedawnienia zbrodni komunistycznych niebędących zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości rozpoczął się 1 sierpnia 1990 r. Karalność tych zbrodni ustaje po 40 latach, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, oraz po 30 latach, gdy czyn stanowi inną zbrodnię komunistyczną.
Z takim apelem zwracamy się do Pana Prezydenta RP, Premiera Rządu, Marszałka Sejmu i Senatu, Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Prezesa IPN, Szefa UDSKiOR oraz do wszystkich członków Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponieważ brakuje czasu na spokojne procedowanie, zwracamy się w trybie alarmowym, jako do naszych przywódców, którym udzieliliśmy i udzielamy silnego mandatu do rządzenia Polską. Jesteśmy świadomi, jak ciężko jest prowadzić kraj w naszej rzeczywistości politycznej, kiedy tzw. opozycja z każdej możliwej sprawy w życiu społecznym czyni pole totalnej wrogości wobec władzy państwowej. Przy tym na każdym kroku kłamie i popełnia każdą nikczemność w kraju i poza jego granicami. W tych to warunkach doszło do sytuacji, która grozi katastrofą z punktu widzenia moralnej uczciwości wobec ofiar komunistów oraz potrzebnego dalszego ścigania i rozliczania komunistycznych zbrodni.
Alarmujemy jako działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz jako przedstawiciele środowisk, które szczątków ofiar komunistycznych zbrodni szukają i upamiętniają miejsca, gdzie zbrodnie te miały miejsce. Nie ma czasu na przedstawienie zapisów odpowiednich ustaw i innych regulacji prawnych. Wiemy jednakże, iż w Polsce obowiązuje prawo, że zbrodnie komunistyczne należą do zbrodni przeciwko ludzkości, a te nie podlegają przedawnieniu. Tymczasem w obowiązującej Ustawie o IPN jest zapis, że z dniem 1 sierpnia 2020r. ulegną przedawnieniu ubeckie zbrodnie z PRL, za wyjątkiem zabójstw. Jest to w sprzeczności z w/w prawem o nieprzedawnianiu tych zbrodni, ale nie czas teraz na rozważanie, jak do czegoś takiego mogło dojść. Jest jednak jeszcze czas, aby tę możliwość zablokować, o co usilnie apelujemy.
Do zwolnienia komunistów od ponoszenia dalszej odpowiedzialności za swoje zbrodnie pozostało zaledwie dwa miesiące i parę dni. Dlatego spełniając moralną i patriotyczną powinność apelujemy o naprawienie niepowetowanej szkody. Jednak apelujemy, aby nowelizacja Ustawy o IPN nie odsunęła przedawnienia jedynie o kolejne lata, ale by wyraźnie stwierdziła, że zbrodnie komunistów, tak jak zbrodnie niemieckich nazistów, nie podlegają przedawnieniu. Nadto mamy dalsze propozycje, jak rozliczyć wojskowych i cywilnych sędziów i prokuratorów, którzy brali udział w procesach politycznych w PRL, ale zdajemy sobie sprawę, że w chwili obecnej najważniejsze jest zablokowanie i odrzucenie przedawnienia dla zbrodni komunistycznych. Zwracamy się do dalszych stowarzyszeń i organizacji o poparcie niniejszego Apelu.
Podpisali już: 1. Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Przewodniczący Eugeniusz Karasiński, 2. Stowarzyszenie Porozumienie Katowickie 1980 Prezes Andrzej Rozpłochowski, 3. Fundacja “Łączka” Prezes Tadeusz Płużański, 4. Stowarzyszenie “Pokolenie” w Katowicach Przewodniczący Przemysław Miśkiewicz, 5. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym z siedzibą w Częstochowie Przewodnicząca Anna Rakocz, 6. Stowarzyszenie “Solidarność i Pamięć” w Katowicach Przewodniczący prof. Grzegorz Opala, 7. Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Katowicach Przewodniczący Andrzej Rozpłochowski, 8. Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Krakowie Przewodniczący Ryszard Majdzik, 9. Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Opolu Przewodniczący Bogusław Bardon, 10. Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych we Wrocławiu Krzysztof Tenerowicz, 11. Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego Prezes Jerzy Stopa, 12. Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Olsztynie Przewodniczący Władysław Kałudziński, 13. Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Szczecinie Przewodniczący Leszek Duklanowski, 14. Klub “Gazety Polskiej” w Warszawie Przewodniczący Adam Borowski, 15. Stowarzyszenie “Godność” w Gdańsku Prezes Czesław Nowak, 16. Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Ziemia Radomska Prezes Andrzej Sobieraj, 17. Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego “Pro Patria” w Olsztynie Prezes Władysław Kałudziński, 18. Związek Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Szczecin Wiceprezes Kazimierz Drzazga.