28 WRZEŚNIA: 36. rocznica powstania Regionu

28 września przypada rocznica zawiązania NSZZ “Solidarność” na szczeblu Regionu Częstochowskiego.
Tego dnia, w 1980 r., w prywatnym mieszkaniu przy ul. Dąbrowskiego 15 przedstawiciele ośmiu komitetów założycielskich NSZZ “Solidarność” w częstochowskich zakładach pracy powołali do życia Regionalny Komitet Założycielski, pełniący rolę tymczasowego Zarządu Regionu. Na jego czele stanął śp. Zdzisław Bojarski z MPK. Więcej o powstaniu Regionu: link.
W uroczystościach obchodów rocznicy wzięli udział m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński i jego zastępca Stanisław Kołodziejczyk oraz prezes Anna Rakocz i Katarzyna Grohman ze Stowarzyszenia WIR (na zdjęciu złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą przy ul. Dąbrowskiego).
W wieczornej Mszy św. dziękczynnej odprawionej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej przez kapelana “Solidarności” ks. prałata Ryszarda Umańskiego wzięli udział byli i obecni związkowcy, poczty sztandarowe Regionu, Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR, Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, organizacji związkowej ISD Huty Częstochowa oraz… liczne dzieci z trzecich klas, zaczynające przygotowania do Pierwszej Komunii.