25. lat Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR w Częstochowie

7 maja 2016 roku Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych “WIR” w Częstochowie obchodziło 25. rocznicę powstania.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. ksiądz kapelan Ryszard Umański, poseł PiS Szymon Giżyński, były prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Jacek Strączyński i wiceprzewodnicząca Dorota Kaczmarek. Z okazji ćwierćwiecza Stowarzyszenia najbardziej czynni członkowie otrzymali pamiątkowe albumy.
Obecnie w skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą: przewodnicząca – Anna Rakocz, zastępcy przewodniczącego – Cezary Stępniak i Wacława (Katarzyna) Grohman, skarbnik Anna Kucharska i sekretarz Czesław Kamiński. Komisja Rewizyjna: przewodnicząca – Ewa Miedzińska, Jadwiga Łopacińska i Henryk Wieczorek. Sąd Koleżeński: przewodniczący – Tadeusz Soluch, Bożenna Ostrowska i Stefania Makochoń.