XXVI Pielgrzymka Osób Represjonowanych


Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zapraszają na doroczną Pielgrzymkę Osób Represjonowanych na Jasną Górę.
Niedziela 14 maja 2023 r.:
Godz. 9.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pod pomnikiem św. Jana Pawła II
Godz. 9.30 – Spotkanie Szefa Urzędu ds. KiOR Jana Józefa Kasprzyka ze środowiskiem osób represjonowanych w Sali Różańcowej
Godz. 12.30 – Msza św. w Kaplicy Matki Bożej.