OLSZTYN, 10 GRUDNIA 2016: Zjazd Internowanych i Represjonowanych

ilawa-2016