Kondolencje – Żegnamy

 

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

Mariana Piotra Rawinisa
(1953-2021)

Dziennikarza, bibliotekarza i pisarza (autora m.in.
„Sagi rodu z Lipowej”), wydawcę i redaktora
prasy podziemnej, więźnia stanu wojennego

Przyjaciele i Koledzy z lat podziemnej „Solidarności”