Czterdziestolecie Regionu Częstochowskiego

W 40. rocznicę zawiązania Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” władze Stowarzyszenia WIR oraz Regionu uhonorowały szczególnie zasłużonych w początkach częstochowskiej “Solidarności”.
Pamiątkowe dyplomy oraz medale przygotowano dla pięćdziesięciorga działaczy (lista wyróżnionych poniżej). Gratulacje składali Anna Rakocz i Katarzyna Grohman ze Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR oraz przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński. Szczególne oklaski otrzymał Wiesław Czarnecki, jedyny uczestnik spotkania założycielskiego Regionu na ul. Dąbrowskiego, który mógł być obecny na uroczystości. Wspomniano również zmarłych w ostatnim czasie śp. Kolegów i Koleżanki.
Stosowaną odsłonę artystyczną – od nieśmiertelnych “Murów” do “Barki”, a także tematu z “Czterdziestolatka” – zapewnił duet Magda Reterska-Rygał (wokalista, córka Anny Rakocz) oraz Maciek Maślikowski (gitarzysta i wokalista kultowego zespołu Shamboo). Pamiątkowymi medalami – w uznaniu dobrej współpracy – Stowarzyszenie WIR uhonorowało również przewodniczącego ZR Jacka Strączyński wraz z zastępcami: Dorotą Kaczmarek i Stanisławem Kołodziejczykiem, kierownika biura Regionu Jarosława Bernata oraz redaktora strony internetowej Regionu i Stowarzyszenia WIR.
[Read more…]