Apel o powstrzymanie przedawnienia się zbrodni komunistycznych z czasów PRL

Apel o nieprzedawnienie zbrodni komunistycznych podpisała m.in. Anna Rakocz, przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym z siedzibą w Częstochowie oraz Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Katowicach z przewodniczącym Andrzejem Rozpłochowskim.
Zgodnie z ustawą o IPN bieg terminu przedawnienia zbrodni komunistycznych niebędących zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości rozpoczął się 1 sierpnia 1990 r. Karalność tych zbrodni ustaje po 40 latach, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, oraz po 30 latach, gdy czyn stanowi inną zbrodnię komunistyczną.
Z takim apelem zwracamy się do Pana Prezydenta RP, Premiera Rządu, Marszałka Sejmu i Senatu, Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Prezesa IPN, Szefa UDSKiOR oraz do wszystkich członków Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. [Read more…]

Represjonowani jak co roku na Jasnej Górze

W niedzielę 10 maja 2020 r. w terminie XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym na Jasną Górę w Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu wzięli udział przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych Anna Rakocz oraz delegacja i poczet sztandarowy częstochowskiego Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR.
W tym roku, ze zrozumiałych względów przeciwepidemicznych, w pielgrzymce wzięła udział jedyne symboliczna reprezentacja osób represjonowanych w stanie wojennym. Jak było w poprzednich latach? Na dole zdjęcie z pielgrzymki z roku 2017 (po kliknięciu zdjęcie powiększy się).